Hizmetlerimiz

Dış Ticaret ve Pazarlama

Türkiye’den her ölçekte üreticinin ürünlerini dış pazarlara ulaştırmak için çok yönlü olarak hizmetler sunuyor; ürünlerinizin dış pazarlarda satış ve pazarlanmasına destek oluyoruz.

Danışmanlık, Araştırma Hizmetleri

E-ihracatın yanı sıra, başta Orta Asya, Ukrayna, Rusya, Gürcistan ve Azerbaycan olmak üzere dış pazarlara giriş danışmanlık hizmetleri, pazar araştırmaları, ürün ve fiyat araştırmaları bu pazarlarda ürünlerinizin alıcılara ulaşması İçin danışmanlık hizmetleri sunuyoruz.

Ürün Tedarik Hizmetleri

Yurt dışı firmalar İçin Türkiye’den talep edilen ürünlerin tedarik edilmesinin yanı sıra yurt dışından talep edilen ürünlerin tedariki konularında da hizmet sunuyoruz.

E- İhracat için İşbirlikleri

Türkiye’de üretilip çeşitli nedenlerle henüz dünya pazarlarına açılamamış ancak küresel elektronik ticaret pazarlarında satışa uygun ürünlerinizin satışa sunulması İçin işbirliği modelleri sunuyoruz.